హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / చర్చా వేదిక - సామాజిక సంక్షేమం / కేంద్ర బడ్జెట్లో గ్రామీణాభివృద్ధికి కేటాయింపులు
పంచుకోండి
మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి
(కావలయును)
మీ పూర్తి పేరును నమోదు చేయండి
(కావలయును)
దయచేసి మీ ఇ-మెయిల్ చిరునామాను వ్రాయండి
(కావలయును)
(కావలయును)
దయచేసి మీరు పంపవలసిన సందేశాన్ని ఎక్కించండి.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు