పంచుకోండి

ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు అమలు వేదిక

ప్రభుత్వ పథకాల ఫై ప్రతి ఒక్కరు అవగాహన పెంచుకోవాలి .లబ్దిదారుల ఎంపికలో భాగస్వాములు కావాలి పథకాలను అందిపుచ్చు కోవటంలోసమన్వయము పాటించాలి. అప్పుడే ప్రభుత్వ పధకాలు సరిగ్గా అమలు జరుగుతాయి. ఇంకాఎక్కువ శాతం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ అమలు జరగాలంటే ఏమి చేయాలో మీ సూచనలు, అభిప్రాయాలూ చెప్పండి.

ఈ వేదికలో 3చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
ప్రభుత్వ పతకాలను అర్హులై న వారందరికీ అందేలా చూడాలంటే ఎ పద్ధతిని అవలంబించాలి? Vikaspedia ద్వారా 3 vutukuru nageswara rao ద్వారా June 06. 2014
మా ఆవిడ కి ఎస్టి ఎరుకుల కుల సర్టిఫికేట్ తీయవచ్చా Anonymous ద్వారా 2 Anonymous User ద్వారా April 12. 2016
ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల(ఎస్.సి., ఎస్.టి., బి.సి.) పిల్లల కొరకు ఉన్న వసతి గృహాల పై మీ అభిప్రాయం తెలియచెయ్యండి Vikaspedia ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా July 09. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు