హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / చర్చా వేదిక - సామాజిక సంక్షేమం / రాజీవ్ యువ కిరణాలు పథకం. / రాజీవ్ యువ కిరణాలు పథకాన్నిమరింత బలోపేతం చేసి యువతకు చేరువ లో ఉండేలా చేయాలంటే ఏమి చేయాలి
పంచుకోండి

రాజీవ్ యువ కిరణాలు పథకాన్నిమరింత బలోపేతం చేసి యువతకు చేరువ లో ఉండేలా చేయాలంటే ఏమి చేయాలి

రాజీవ్ యువ కిరణాలు పథకాన్నిమరింత బలోపేతం చేసి యువతకు చేరువ లో ఉండేలా చేయాలంటే ఏమి చేయాలి

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ May 02. 2014

Re: రాజీవ్ యువ కిరణాలు పథకాన్నిమరింత బలోపేతం చేసి యువతకు చేరువ లో ఉండేలా చేయాలంటే ఏమి చేయాలి

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ April 01. 2015
ఎక్కువగా సమాజంలో యువత పెడదోవ పడుతున్నారు. మద్యానికి, గుట్కలకు మరియు మత్తు పదార్ధాలకు బానిసలూ అవుతున్నారు. స్వామి వివేకానంద వంటి మహనీయులు కలలుగన్న సమాజానికి ఎవరైతే ముఖ్యమో అని భావించిన యువత ఈ విదంగా మారుతుండడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. సరైన ఉపాది మార్గాలు యువతకు కల్పించి వారిని మంచి మార్గంలో పెట్టాలి. Tappetla Ramanababu
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు