పంచుకోండి

వృద్ధులకు మధ్యాహ్న భోజన పధకం వేదిక

వృద్ధులకు ఒక్కపూట అయిన కడుపు నిండా భోజనం చేసే అవకాసం ఉంటె బాగుంటుంది. పేదల కుటుంబాలలో కడుపు నిండా తినగలిగే పరిస్థితి లేనప్పుడు ఈ పధకం అమలు చేస్తే బాగుంటుంది.

ఈ వేదికలో 3చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
పేద కుటుంబాలకు చెందిన వృద్ధులకు ఒక్కపూట భోజన పథకం పై మీ అభిప్రాయాలు vinod kumar ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా April 30. 2015
పట్టణాలు, నగరాల్లో పారిశుద్యం పట్ల అవగహన పెంచాల్సిన avasaram Anonymous ద్వారా 1 Anonymous User ద్వారా April 04. 2014
రోడ్డు బద్రత / ట్రాఫిక్ నియంత్రణ Babu Chintalapally ద్వారా ఇంకా జవాబులు లేవు Babu Chintalapally ద్వారా December 18. 2013
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు