హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

బాలల ప్రపంచం

ఈ విభాగం బాలలకు సంబందించిన ప్రాధమిక విద్య అంశాల పై విద్య విజ్ఞానం, బాలికల జీవన నైపుణ్యాలు, బాలల సైన్స్ విభాగం, మల్టీ మీడియా ద్వారా అక్షరాస్యత వివిధ సమాచారం కలిగిఉన్నది.

భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు
ఈ పేజి లో భారతదేశంలోని ప్రధాన సరస్సులు వివరాలు ఉన్నాయి.
పరమాణువులో ఏముంది?
పదార్ధము పరమాణువుల చేత నిర్మితం అవుతుంది. మరి ఈ పరమాణువులలో ఏముంది? పరమాణువులోని మౌలిక కణాల ఆవిష్కరణ ఎలా జరిగింది?
పిల్లల పుస్తకాలు
ఈ పేజి లో శాస్త్ర విజ్ఞానమునకు సంబందించిన వివిధ సైన్స్ పుస్తకాలు మరియు కథల పుస్తకాలూ వాటి వివరాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సజీవుల సంజీవని - నీరు
ఇప్పటికే అడుగంటిపోతున్న సహజవనరైన నీటి యొక్క విలువను పిల్లలలో అభివృధ్ధి చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. ఈ పాఠ్యభాగం వివిధ నీటి వనరులు, నీటి ఉపయోగాలు, జలచక్రం, నీటి సంరక్షణ మొదలైన భావనలను వివరిస్తుంది.
తరగతిగది వనరులు
ఆట పాటల వలన పిల్లలు సులభంగా నేర్చుకోగల తరగతిగది వనరులు ఈ పేజి లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
బాలల విజ్ఞానం
ఈ విభాగంలో బాలల విజ్ఞానం కి సంబందించిన వివిధ శాస్త్ర సాంకేతిక మరియు సామాన్య విషయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
జాతీయ సాహస పురస్కారాలు
ఈ విభాగం లో జాతీయ బాలల సాహస పురస్కారాలు గురుంచి తెలపబడినవి
దర్శనీయ ప్రదేశాలు
ఈ విభాగంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో మరియు ఇతర రాష్ట్రాలలో గల దర్శనీయ ప్రదేశాల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
"నోబెల్ అవార్డులు"
ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అవార్డులలో “నోబెల్ అవార్డులు” ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవి..
భూగోళం వేడెక్కుతోంది.
భూగోళం వేడేక్కదానికి గల కారణాలు, పర్యవసానాల గురించి తెలుసుకుందాము.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు