హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం
పంచుకోండి

ఇటీవల చర్చలు వున్నవి చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం

The following discussions had recent activity.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
అధిక బరువు ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.
vinod kumar ద్వారా
3
Anonymous User ద్వారా
June 16. 2016
సన్నగా ఉన్న వారు ఏ విధంగా లావు అవ్వాలి?
vinod kumar ద్వారా
21
Varun ద్వారా
December 18. 2018
లావు గా మరరడానికి మార్గాలు
bhavaniprasad ద్వారా
2
Anonymous User ద్వారా
February 04. 2017
రక్త దానం గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
January 31. 2017
పర్వత ప్రాంతాలకు వెళుతున్న సమయంలో తీసుకో వాల్సిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు ఏమి
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
December 31. 2016
ఆరోగ్య భీమా ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
November 30. 2016
అవయవ దానం చట్టాలు పై అవగాహన ఎలా పెంచ వచ్చు?
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
October 31. 2016
ఈ వర్షాకాలం ఏ ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు అనుసరించుతాయ్ మంచిది?
Telugu Vikaspedia ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Telugu Vikaspedia ద్వారా
July 31. 2016
భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగటం ఆరోగ్యకరమా?
Krishnpriya ద్వారా
3
Anonymous User ద్వారా
July 22. 2016
స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి సోకకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
vinod kumar ద్వారా
2
neelakanta sidda ద్వారా
March 24. 2016
జుట్టు రాలకుండా నేరవకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
vinod kumar ద్వారా
4
Anonymous User ద్వారా
March 14. 2016
గురక సమస్య
Vikaspedia ద్వారా
1
neelakanta sidda ద్వారా
March 14. 2016
భోజన సమయంలో నీరు
Anonymous ద్వారా
3
neelakanta sidda ద్వారా
March 14. 2016
మనదేశంలో గల వివిధ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య బీమా పధకాలు పైన ప్రజలకు సరైన అవగాహన ఉంది అని మీరు బావిస్తున్నారా
Krishnpriya ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Krishnpriya ద్వారా
September 29. 2015
జంక్ పుడ్ తినడం వల్ల వచ్చు అనర్ధాలేమి?
Anonymous ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
Anonymous ద్వారా
June 12. 2015
బ్రుణ హత్యలు (గర్భస్త శిశువులను చంపుట) నివారణకు సూచనలు
Vikaspedia ద్వారా
1
Anonymous User ద్వారా
April 13. 2015
చలికాలంలో వచ్చే జబ్బులు, అవి రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.
vinod kumar ద్వారా
1
Anonymous User ద్వారా
January 10. 2015
ఆరోగ్య సంరక్షణ పథకం అంటే ఏమిటి? దాని పై తగు సమాచారం తెలపగలరు.
vinod kumar ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
vinod kumar ద్వారా
December 26. 2014
మంచి ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి పోషకాహారము తీసుకోవలెను?
vinod kumar ద్వారా
ఇంకా జవాబులు లేవు
vinod kumar ద్వారా
December 26. 2014
వాకింగ్ చేయవచ్చునా?
Anonymous ద్వారా
1
Anonymous ద్వారా
September 23. 2014
చేపలను తినవచ్చా?
Anonymous ద్వారా
2
Anonymous User ద్వారా
September 23. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు