పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఆహార సమూహాలు-పరిచయం

మన ఆహారములోని పదార్ధాలన్నీ ఎన్నోరకాల పోషకాలను కలిగిఉంటాయి. పేర్కొన్న విధంగా మనం భుజించే ఆహారపదార్ధాలను సమూహాలుగా విభజింపవచ్చు.

కాయగూరలు
ఈ విభాగంలో కాయగూరలు గురించి వివరించబడింది.
నీరు
ఈ విభాగంలో నీరు గురించి వివరించబడింది.
మొలకెత్తిన పప్పుదినుసులు - పోషక విలువలు
మొలకెత్తిన పప్పుదినుసులు - పోషక విలువలు.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు