హోమ్ / వార్తలు / 4009 పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ గ్రీన్ సిగ్నల్
పంచుకోండి

4009 పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ గ్రీన్ సిగ్నల్

4009 పోస్టులకు ఏపీపీఎస్సీ గ్రీన్ సిగ్నల్

 

ఏపీపీఎస్సీ నుంచి 4009 పోస్టులకు త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్ ఉదయ్ భాస్కర్ వెల్లడించారు.

ఆధారం: సాక్షి

 

పైకి వెళ్ళుటకు