హోమ్ / వార్తలు / తెలంగాణ ఎంసెట్‌లో మెడికల్‌ రద్దు
పంచుకోండి

తెలంగాణ ఎంసెట్‌లో మెడికల్‌ రద్దు

తెలంగాణ ఎంసెట్‌లో మెడికల్‌ రద్దు

సుప్రీం కోర్టు నీట్‌ను తప్పనిసరి చేయడంతో తెలంగాణ ఎంసెట్‌లో మెడికల్‌ రద్దు. ఇకపై ఎంసెట్‌లో మెడిసిన్‌ ఉండదు! కేవలం ఇంజనీరింగ్‌ కోసం నిర్వహిస్తారు.

పైకి వెళ్ళుటకు