హోమ్ / వార్తలు / మళ్ళీ పెరిగిన పెట్రో ధరలు.
పంచుకోండి

మళ్ళీ పెరిగిన పెట్రో ధరలు.

పెట్రోల్ లీటర్‌పై 1 రూపాయి 29 పైసలు పెరిగింది. డీజిల్ లీటర్‌పై 92 పైసలు పెరిగింది

పెట్రో ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. పెట్రోల్ లీటర్‌పై 1 రూపాయి 29 పైసలు పెరిగింది. డీజిల్ లీటర్‌పై 92 పైసలు పెరిగింది. కొత్త ధరలు ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.

ఆధారం: ఆంధ్ర జ్యోతి

పైకి వెళ్ళుటకు