హోమ్ / వార్తలు / లోక్ సభ లొ బయోటెక్నాలజీ రీజనల్ సెంటర్ బిల్లు 2016 కు ఆమోదం
పంచుకోండి

లోక్ సభ లొ బయోటెక్నాలజీ రీజనల్ సెంటర్ బిల్లు 2016 కు ఆమోదం

బయోటెక్నాలజీ రీజనల్ సెంటర్ బిల్లు 2016 కు ఆమోదం

లోక్ సభ లొ బయోటెక్నాలజీ రీజనల్ సెంటర్ బిల్లు 2016 కు ఆమోదం.

పైకి వెళ్ళుటకు