పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

ఇంట్లో శక్తి పరిరక్షణ

ఈ విభాగంలో ఇంట్లో వీలైనంత ఎక్కువ శక్తి సంరక్షణ చర్యలు గురించి వివరించటం జరిగింది

ఇంట్లో వెలుతురు మరియు ఉష్ణం
ఈ విభాగంలో ఇంట్లో వెలుతురు మరియు ఉష్ణం సంబంధించి శక్తి పరిరక్షణ చర్యలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
వంట చేయటం
ఈ విభాగంలో ఇంట్లో వంట సమయంలో శక్తి పరిరక్షణ చర్యలు గురించి వివరించడం జరిగింది.
నీటి వినియోగం
ఈ విభాగంలో గృహాల్లో నీటి వినియోగం తగ్గించడానికి చిట్కాల గురించి వివరించడం జరిగింది.
విద్యుత్ ఉపకరణాల వినియోగం
ఈ విభాగంలో విద్యుత్ ఉపకరణాల వినియోగంలో ఇంధన ఆదా చిట్కాల గురించి వివరించడం జరిగింది.
ఇంట్లో తక్కువ కార్బన్ లైఫ్ స్టైల్స్
ఈ విభాగంలో ఇంట్లో తక్కువ కార్బన్ లైఫ్ స్టైల్స్ గురించి వివరించడం జరిగింది.
ఉపయోగకరమైన కాలిక్యులేటర్లు
ఈ విభాగంలో శక్తి, నీరు మరియు ఇతర వనరుల వినియోగం సంబంధించిన వివిధ ఉపయోగకరమైన కాలిక్యులేటర్ల గురించి వివరించడం జరిగింది.
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు