హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక చిత్రం 2015 / తెల౦గాణ సామాజిక-ఆర్ధిక చిత్ర౦ మరియు అభివృద్ధి చిత్రణ
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

తెల౦గాణ సామాజిక-ఆర్ధిక చిత్ర౦ మరియు అభివృద్ధి చిత్రణ

తెల౦గాణ సామాజిక-ఆర్ధిక చిత్ర౦ మరియు అభివృద్ధి చిత్రణ

అధ్యాయ౦ 1: బ౦గారు తెల౦గాణ దిశగా

1.1 తొలి అడుగులు

1.2 తెల౦గాణ సామాజిక-ఆర్ధిక చిత్ర౦ మరియు అభివృద్ధి చిత్రణ

అధ్యాయ౦ 2: వ్యవసాయ౦, స౦బ౦ధిత ర౦గాల ప్రక్షాళన

2.1 వ్యవసాయ ర౦గ౦-సవాళ్లు, అవకాశాలు

2.2 ఉద్యాన వన పోషణ-సరికొత్త ప్రయత్నాలు

2.3 పశుగణాభివృద్ధి, మత్స్యాభివృద్ధి

2.4 అటవీ విస్తీర్ణ౦, విస్తరణ


అధ్యాయ౦ 3: స౦క్షేమ౦ & సామాజిక అభివృద్ధి


3.1 స౦క్షేమ౦ పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ

3.2 సామాజిక అభివృద్ధి

 

అధ్యాయ౦ 4: ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాల మరియు పారిశ్రామిక విధాన౦

 

4.1 ఆర్థిక, మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల

4.2 నూతన పారిశ్రామిక విధాన౦

అధ్యాయ౦ 5: విశ్వనగర౦గా హైదరాబాద్

5.1 విశ్వ నగర౦-ఒక దార్శనికత

5.2 ప్రప౦చ శ్రేణి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి

అధ్యాయ౦ 6: గణా౦కాలలో తెల౦గాణ

గణా౦కాలలో తెల౦గాణ

ఆధారము : www.telangana.gov.in

3.01851851852
మీ సూచనను పోస్ట్ చేయండి

(ఈ పేజీ లో ఉన్న కంటెంట్ పై ఏమైన వ్యాఖ్యలు / సలహాలు ఉంటే, ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి)

Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు