హోమ్ / సామాజిక సంక్షేమం / చర్చా వేదిక - సామాజిక సంక్షేమం / ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు అమలు / ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల(ఎస్.సి., ఎస్.టి., బి.సి.) పిల్లల కొరకు ఉన్న వసతి గృహాల పై మీ అభిప్రాయం తెలియచెయ్యండి
పంచుకోండి

ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల(ఎస్.సి., ఎస్.టి., బి.సి.) పిల్లల కొరకు ఉన్న వసతి గృహాల పై మీ అభిప్రాయం తెలియచెయ్యండి

ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల(ఎస్.సి., ఎస్.టి., బి.సి.) పిల్లల కొరకు ఉన్న వసతి గృహాల పై మీ అభిప్రాయం తెలియచెయ్యగలరు.

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ July 01. 2014

ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల వారి పిల్లల కోసం, వారి కనీస అవసరాలు (భోజనం, బట్టలు, మొదలగు) వాటిని తీర్చటానికి మరియు చదువు కోసం అనేక హాస్టళ్ళు నిర్మించినప్పటికీ హాస్టల్లో పిల్లలకి అన్ని సౌకర్యాలు సరిగా అందుతున్నాయా? వీటి గురించి ఈ చర్చలో పాల్గొనండి.

Re: ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల(ఎస్.సి., ఎస్.టి., బి.సి.) పిల్లల కొరకు ఉన్న వసతి గృహాల పై మీ అభిప్రాయం తెలియచెయ్యండి

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ July 09. 2014
ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లా కి ఒక ప్రత్యెక కమిటీ ని నియమించి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి. కనీస అవసరలైనటువంటి భోజనం, బట్టలు మరియు చక్కని వసతి కల్పించాలి. వార్డెన్ చక్కగా ఉంటె హాస్టల్ చక్కగా ఉంటుంది.
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు