హోమ్ / హోమ్
పంచుకోండి

హోమ్

ఇండియా డెవలప్ మెంట్ గేట్ వే నుండి రూపొందిన ఈ పోర్టల్ జాతీయ స్థాయిలో అభివృధ్ధి చేయబడుతోంది. ఇది సామాజిక అభివృద్ది, సామర్ధ్య రంగాలలో సమాచారాన్ని, విజ్ఞానాన్ని, సేవలను అందిస్తోంది. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన శాఖ (డైటీ) భారత ప్రభుత్వం వారి కార్ర్యక్రమం, ప్రగతి సంగణన వికాస కేంద్రం (సి-డాక్, హైదరాబాద్) ద్వారా నిర్వహించబడుచున్నది.

ఈ మాసం స్టార్ వాలంటీర్

Abhishek

Mr. Abhishek, Rajasthan

టాప్ 5 విషయ రచన భాగస్వాములు

వాలంటీర్ అవ్వండి

భారతదేశ ప్రజల సామాజిక, సామర్ధ్య రంగాలలో సమాచార, విజ్ఞాన మరియు సేవల అభివృద్దికి .ఇక్కడ నమోదు చేసుకోండి

ఆన్ లైన్ సేవలు అభ్యసన వనరులు మొబైల్ అప్లికేషన్లు
పైకి వెళ్ళుటకు