హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు

వివిధ రకాల వ్యవసాయ సాగు విధానాలు రైతులకు సూచనలు

వ్యవసాయ బీమా: ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన (పి.ఎం.ఎఫ్.బి.వై.)
వ్యవసాయ బీమా గురించి తెలుసుకుందాం.
నేల ఆరోగ్య కార్డు, నేల పరిరక్షణ, సూక్ష్మ పోషకాలు
నేల గురించి తెలుసుకుందాం
0నీటిపారుదల ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన (పి.ఎం.కె.ఎస్.వై.) తదితర పథకాలు
కృషి సించాయి యోజన తదితర పథకాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
విత్తనాలు
ధృవీకరించిన విత్తనాల పంపిణీ కొరకు సహాయం గురించి తెలుసుకుందాం.
యాంత్రీకరణ – సాంకేతిక పరిజ్ఞానం
వ్యవసాయ యాంత్రీకరణపై సాంకేతిక పరిజ్ఞానం.
వ్యవసాయ మార్కెటింగ్
వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం.
సేంద్రీయ వ్యవసాయం పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన (పి.కె.వి.వై.)
పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన (పి.కె.వి.వై.) గురించి తెలుసుకుందాం .
ఉద్యానసాగు
అధిక దిగుబడి కోసం పండ్లు, కూరగాయలు, పూల సాగు చేయాలి .
రైతులకు శక్షణ - విస్తరణ
రైతులకు శిక్షణ, సామర్థ్యం నిర్మాణానికి సహాయం. నైపుణ్యతను పెంచే కార్యక్రమాలు.
వ్యవసాయ పరపతి
వివిధ వ్యవసాయ రుణాలు పొందువిధానము
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు