హోమ్ / వ్యవసాయం / వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యవసాయం – ఉత్తమ పధ్ధతులు

వివిధ రకాల వ్యవసాయ సాగు విధానాలు రైతులకు సూచనలు

సస్య రక్షణ
సస్య రక్షణ గురించి తెలుసుకుందాం
సుస్థిర వ్యవసాయం
సుస్థిర వ్యవసాయం గురించి తెలుసుకుందాం
చేమ దుంప సాగు మరియు సస్యరక్షణ చర్యలు
చేమ దుంప పంట సాగు మరియు తెగుళ్ల నివారణకు చర్యలు
మొల్లకాతినా వరి విత్తనామాలు దుమ్ము చేసిన భూమిలో నాటు యంత్రము
మొల్లకాతినా వరి విత్తనామాలు దుమ్ము చేసిన భూమిలో నాటు యంత్రము.
సుస్థిర దిగుబడులు సాధించడంలో భూసార పరీక్షా ఆవశ్యకత
సుస్థిర దిగుబడులు సాధించడంలో భూసార పరీక్షా ఆవశ్యకత
సుస్థిర వ్యవసాయంలో పచ్చి రొట్ట ఎరువులు ప్రాధాన్యత
సుస్థిర వ్యవసాయంలో పచ్చి రొట్ట ఎరువులు ప్రాధాన్యత
ఎరువుల వాడకంలో రైతులు పట్ణచవలసిన జాగ్రత్తలు
ఎరువుల వాడకంలో రైతులు పట్ణచవలసిన జాగ్రత్తలు.
వాతావరణ పరిస్థితులు -రైతులకు సూచనలు
వాతావరణ పరిస్థితులు -రైతులకు సూచనలు
వ్యవసాయంలో జీవ ఉత్పత్తుల వాడకం జాగ్రత్తలు
వ్యవసాయంలో జీవ ఉత్పత్తుల వాడకం జాగ్రత్తలు
బిటి ప్రతి హైబ్రిడ్ రకాల పరిశీలన నివేదిక
బిటి ప్రతి హైబ్రిడ్ రకాల పరిశీలన నివేదిక
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు