హోమ్ / వ్యవసాయం / పంట ఉత్పత్తి / పత్తిలో సమగ్ర సస్కరక్షణ యాజమాన్యం
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

పత్తిలో సమగ్ర సస్కరక్షణ యాజమాన్యం

పత్తిలో సమగ్ర సస్కరక్షణ యాజమాన్యం .

ప్రతి పంట పై ఆశించే పురుగులను, తగుళ్లను సమరదవంతంగా నివారించుటకు, అని రకాల పడితులను ఉపోయోగించుదామా "సమగ్ర సస్కరక్షణ" సుతుమా.

పురుగు/తగాళ్లు తట్టుకుని వంగడాల సాగు:

కాయ తొలుచు పురుగును తట్టుకుని బీటీ ప్రతి రకాలను సాగు చేసుకోవడం.

ఎండాకాలంలో లోతు దక్కలు చేయుట:

ఎండాకాలంలో గత పంట కాలానికి సంబందించిన వాళ్లను పైకి, ట్రాక్టర్ లాగే 2 లేదు 3 నాగళ్లు సీటుతో లోతు దుక్కలు చెయాలి.

లోతు దుక్కలు వలన భూమిలో ఉండ, చీడ పురుగులు, వివిధ దశల శృందాలు నశిస్తాయి. కనీసం 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారైనా లోతు దుక్కలు చెయాలి.

అంతర పంటలను సాగు చేసుకోవాలి:

రసం పిలిచి పురుగులను దరి మాలించందుకు అలసంద, పెసర, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న, జొన్న వంటి అంతర పంటలను నేల, తమ, వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్న చోటు ఫోట్రేసించవలరు అని. ముందుగా రసం పిలిచి పురుగులను అంతర పంటలను ఆశించడం వలన వాటికీ ప్రాకురీతిలో అద్రుకోణం బాధనికలు చందుతాయి.

ప్రతి పర్రు చెట్టు కవచు పంటగా జొన్న, మొక్కజొన్న, పంటలని సాగు చేసుకోవడం:

ప్రతి చను క్రమతం చెట్టు మాడ చళ్లు జొన్న లేదు మొక్కజొన్న పర్రు వస్తా పక్క క్రమాటలు నుండి వలస వోచ పరుగులను అరికట్టడానికి విలిటిన్తుంది. అంతేకాక రసం పిల్లచ పురుగులను తిన అంట బాధనిక పరుగులు ఈ రకక పంటపై ముందు ఆశించే ఎక్కువగా వాడి చందుతాయి. ప్రతి పంటపై ఆశించే రసం పీల్చ పురుగులను తింటాయి.

ప్రతి పంటలో రసం పీల్చ పురుగులు యజమానాయక కాంగపు పత విధానం:

4 పాళ్లు నీరు 1 పళ్ళు మోనోక్రొట్ఫోన్ కలిపి మందు ఢవ్రణం సిదాం చేసుకోవాలి. పర్రు 20 ,40 , 60 ,రోజుల దశలో మొక్క దిగువ భాగంలో పచ్చని కొండని 4 అంగుళాలు కోచ్చట ముందు ధవారని పూయైంది. కుంచెకు బదులు మార్కర్ వాడుత పని సులువుగా ఉంటుంది. మోనోక్రొట్ఫోన్ బాధలు ఏవైదికపోయిం వాడుట 1 పలు ముందు, 20 పాళ్లు నీరు కలపాలి. నాలుగు పాళ్లు నీరు ఒక పాలు మోనోక్రొట్ఫోన్ కలిపి మందు ద్రావణం సిదాం చేయండి. పేరు 20 ,40 ,60 , రోజుల దశలో మొక్క దిగువభాగంలో పంచ్చని కాండానికి 4 అంగుళాల మేరు కంచెతో మందు ద్రావణం పూయండి.

సూక్ష్మ పోషక యాజమాన్యం చెప్తవాలను:

ప్రతి పంట్లలో జింక్, మెగ్నీషియం, బోరాన్ లోపాలను సాధారణంగా గామినిష్టము. వీటిని సవరించడానికి ఫార్మాలు - 4 ను ఎకరాకు 2 కేజీలు పేరు ఎదుగుదశలో మరియు కాపు దశలో పిచికారీ చేసుకోవాలిను

2.95774647887
మీ సూచనను పోస్ట్ చేయండి

(ఈ పేజీ లో ఉన్న కంటెంట్ పై ఏమైన వ్యాఖ్యలు / సలహాలు ఉంటే, ఇక్కడ పోస్ట్ చేయండి)

Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు