హోమ్ / ఇ-పాలన / న్యాయ సేవలలో ఇ-పాలన
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

న్యాయ సేవలలో ఇ-పాలన

ఈ విభాగం ఆన్ లైన్ లో చట్టపరమైన సేవలు చొరవ మరియు సంబంధిత వివిధ ఉపయోగకరమైన లింక్ సమాచారం గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.

న్యాయ సేవలకొరకై ఇ-ఫైలింగ్ ఎలా చేయవచ్చు
భారతీయ పౌరుని ఇంటి ముంగిటికే కోర్ట్ సేవలు అందించడానికి సిద్ధ మైంది. ఈ విషయంగా 2006, అక్టోబర్ 2వతేదీ నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ ఇ-ఫైలింగ్ సౌకర్యాన్ని ఆరంభించింది. ఎవరైనా సరే, ఇంట్లో కూర్చొని ఇంటర్నెట్ ద్వారా అడ్వొకేట్ అవసరం లేకుండానే ఎలాంటి కేసునైనా ఇ-ఫైలింగ్ చేయవచ్చు.
ముఖ్యమైన అనుసంధానాలు
ఈ విభాగం భారత న్యాయ కమీషన్ భారత స్మృతి భారత న్యాయస్ధానాలు న్యాయ మంత్రిత్వశాఖ జాతీయ వినియోగదారుల వివాద పరిష్కార కమీషన్ సమాచారమును అందిస్తుంది.
చట్టపరమైన / న్యాయవిచారణ వనరులు
ఈ విభాగం పలు ముఖ్యమైన చట్టపరమైన / జ్యుడీషియల్ వనరుల గురించి సమాచారమును ఇస్తుంది.
జాతీయ న్యాయ పాఠశాలలు
ఈ విభాగం భారతదేశం యొక్క చట్టం స్కూల్ గురించి సమాచారాన్ని కలిగి ఉంది.
పైకి వెళ్ళుటకు