హోమ్ / ఇ-పాలన / విఎల్ఇల కొరకు వనరులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

విఎల్ఇల కొరకు వనరులు

ఈ విభాగం CSCs గురించి వివరాలు, వివిధ ఉపయోగకరమైన లింక్ మరియు సంబంధిత సేవలను అందిస్తుంది.

యూనికోడ్ మద్దతును పొందటం ఎలా
ఈ విభాగం యూనికోడ్ మద్దతు గురించి వివరాలను అందిస్తుంది.
వికాస్ పీడియా ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు
ఈ విభాగం వికాస్ పీడియా ఉత్పత్తి మరియు సేవల వివరాలు అందిస్తుంది.
సిఎస్ సి ప్రోగ్రాములు
ఇది సాధారణ సేవ కార్యక్రమ వివరాల వివరణను కలిగి ఉంది.
ఉపయోగకరమైన వనరులు
ఇది వినియోగదారు మరియు పౌరుడికి ఉపయోగకరమైన లింక్ మరియు వెబ్ కలిగి ఉంది.
పౌర సేవలు
ఇది పౌరులకు సులభమైన మార్ము మరియు ప్రయోజనకరం. ఇది చిన్న వివరణతో G2C లింక్ వనరులను అందిస్తుంది.
వి.యల్.ఇ లకు ఉపయోగపడు ఐ.టి. సమాచారం
వి.యల్.ఇ లకు వివిధ రకాలుగా ఉపయోగపడే ఐ.టి. సమాచారం ఈ పేజి లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
పాస్ పోర్ట్ కోసం ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయటం
ప్రాంతీయ పాస్ పోర్ట్ కార్యాలయం నందుకల పాస్ పోర్ట్ జారీచేయు అధికారికి అవసరమైన ధృవీకరణ పత్రాలు సమర్పించవలసిన ఖచ్చితమైన తేది, సమయం, చెల్లించవలసిన రుసుముతో దరఖాస్తుదారులు పొందగలరు.
పాన్ కార్డ్ కొరకు ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తు చేసుకొనుట
శాశ్వత ఖాతా సంఖ్య కార్డు ఒక పది అంకెల అక్షర సంఖ్య ఉన్న ఫోటో గుర్తింపు కార్డు ప్రతీ ఉన్న వానికీ యివ్వబడుతుంది.
కియోస్క్ బ్యాంకింగ్
ఈ విభాగంలో కియోస్క్ బ్యాంకింగ్ సేవల వివరాలు అందిస్తుంది.
CSC వద్ద జన ఔషధి కేంద్రం తెరవడం కోసం ప్రక్రియ
CSC వద్ద ఔషధి కేంద్రం తెరవడం కోసం ప్రక్రియ
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు