హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం / ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్లను కలిపి ప్రయోగశాలలో నీటిని తయారు చేసి నీటి కొరత తీర్చవచ్చును కదా!
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుThis Page is Created by   P.Akhila Yadav

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
Jagadish Babu 1 Apr 16, 2018 01:19 PM Apr 16, 2018 01:19 PM
P.Akhila Yadav 1 Mar 06, 2018 12:37 PM Mar 06, 2018 12:37 PM
2.98260869565
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు