హోమ్ / విద్య / బాలల ప్రపంచం / బాలల సైన్స్ విభాగం / అడిగి తెలుసుకుందాం / పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు ఎల్లప్పుడూ సూర్యుడి వైపు తిరుగుటకు కారణము
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుThis Page is Created by  Molugu Sukesh

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
SUDHARSHAN PERAMBUDUR 3 Oct 18, 2018 12:29 PM Oct 18, 2018 12:55 PM
Molugu Sukesh 2 Oct 18, 2017 02:06 PM Oct 18, 2017 02:10 PM
3.01123595506
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు