పంచుకోండి

భూకంపం - అవగాహన వేదిక

అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి, ఎలా మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి అనే దానిపై ఈ చర్చలో పాల్గొందాం

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
అకస్మాత్తుగా భూకంపం సంభవించినపుడు ఏమి చేయాలి Vikaspedia ద్వారా 2 Anonymous User ద్వారా May 11. 2015
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు