హోమ్ / విద్య / చర్చా వేదిక - విద్య / పేదలకు విదేశి చదువులు
పంచుకోండి

పేదలకు విదేశి చదువులు వేదిక

ఎస్.సి, ఎస్.టి విద్యార్ధులకు, పేద కుటుంబాలకు చెందిన పిల్లలు విదేశాలలో చదువుకోవడానికి గవర్నమెంట్ సాయం చేస్తుంది. సంవత్సర ఆదాయం రెండు లక్షలు రూపాయల కంటే తక్కువ ఉన్నవారి పిల్లలను విదేశాలలో చదివిచడానికి గవర్నమెంట్ సహాయం చేస్తుంది.

ఈ వేదికలో 1చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
పేద పిల్లలు విదేశాలలో చదువుకొనుటకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న సాయం vinod kumar ద్వారా 1 Vinay PGDRDM NIRD ద్వారా March 16. 2014
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు