హోమ్ / ఆరోగ్యం / వ్యాధులు
పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వ్యాధులు

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, ఆరోగ్యవంతమైన మనిషిని మించి అదృష్టవంతులు మరొకరు లేరు అనేది చెప్పడంలో ఈమాత్రం సందేహం లేదు. మనషి తన సాధారణ జీవన విధానం లో తన ఆరోగ్యమును గూర్చి అలక్ష్యం చేయుచున్నాడు. అసలు మనిషి ఎటువంటి వ్యధులకి గురవుతాడో వాటికి తీసుకోనవలిసిన తగు జాగ్రత్తలు వాటి వివరములు ఈ పోర్టల్ నందు లభించును

పుండ్లు బారిన పడకుండా ఉండాలంటే..
పుండ్లు బారిన పడకుండా ఉండాలంటే..
బి 12 తో బలం ఎక్కువవుతుందా ?
బి 12 తో బలం ఎక్కువవుతుందా ?
ఎలేర్జీ
ఎలేర్జీ అనగా ఏమి, దాని యొక్క లక్షణాలు మరియు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చర్చించబడ్డాయి.
నిపా వైరస్
నిపా వైరస్ బారినపడితే జ్వరం, వాంతులు వికారం, తలనొప్పి వంటి సాధారణ వైరస్ జ్వర లక్షణాలే మొదలవుతాయిగానీ... దీనితో వచ్చే పెద్ద సమస్య మెదడువపు
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు