హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / అధిక బరువు తగ్గించుకొనుట
పంచుకోండి

అధిక బరువు తగ్గించుకొనుట వేదిక

అధిక బరువు ఏ విధంగా తగ్గించుకోవచ్చు, తీసుకోవలసిన ఆహార పదార్ధాలు, చిట్కాలు, మరియు జాగ్రత్తలు.

ఈ వేదికలో 2చర్చ (లు) ప్రారంభించారు .

కొనసాగుతున్న చర్చలో పాల్గొనేందుకు, క్రింద జాబితా నుండి సంబంధిత చర్చా విషయాన్ని ఎంచుకోండి.

చర్చా అంశాలు చర్చ ప్రారంభించారు స్పందనలు ఇటీవల సమాధానం వీరి నుండి
అధిక బరువు ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు. vinod kumar ద్వారా 3 Anonymous User ద్వారా June 16. 2016
గురక సమస్య Vikaspedia ద్వారా 1 neelakanta sidda ద్వారా March 14. 2016
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు