హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / చలికాలంలో వచ్చే సహజమైన జబ్బులు / చలికాలంలో వచ్చే జబ్బులు, అవి రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.
పంచుకోండి

చలికాలంలో వచ్చే జబ్బులు, అవి రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.

చలికాలంలో వచ్చే జబ్బులు, వాటిని రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రతలు.

పోస్ట్ చేయబడింది vinod kumar తేదీ December 26. 2014

Re: చలికాలంలో వచ్చే జబ్బులు, అవి రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు.

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ January 10. 2015
గుండె జబ్బుల వారు తీసుకోవలసిన జాగ్రతలు
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు