హోమ్ / ఆరోగ్యం / చర్చా వేదిక - ఆరోగ్యం / బ్రుణ హత్యలు (శిశువులను చంపుట) నివారణ / బ్రుణ హత్యలు (గర్భస్త శిశువులను చంపుట) నివారణకు సూచనలు
పంచుకోండి

బ్రుణ హత్యలు (గర్భస్త శిశువులను చంపుట) నివారణకు సూచనలు

ఈ రోజు మహ బూబ్ నగర్ లో జరిగిన సదస్సు లో అడిషనల్ డైరెక్టర్ సరస్వతి గారు బ్రున హత్యలు 10 మండలాలలో చాలా అక్కువగా ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు గాను ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు. బంగారుతల్లి పథకం వచ్చిన తరువాత కూడా ఇలా జరగకూడదు అన్నారు. ఈ పథకం గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలిజేయ వలసిందిగా ఆవిడ కోరారు

బ్రుణ హత్యలు నివారణకు సూచనలు

పోస్ట్ చేయబడింది Vikaspedia తేదీ December 05. 2013

బ్రుణ హత్యలు నివారణ ఏ విధంగా నివారించవచ్చు.

Re: బ్రుణ హత్యలు (గర్భస్త శిశువులను చంపుట) నివారణకు సూచనలు

పోస్ట్ చేయబడింది Anonymous User తేదీ April 13. 2015
82766
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(కావలయును)
Enter the word
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు