హోమ్ / శక్తి వనరులు / విధివిధాన మద్దతు / 2016‌-17 సం. రానికి రిటైల్ సప్లయి సమగ్ర ఆదాయ ఆవస్యకత మరియు చార్జీ ల మరియు క్రా స్ సబ్సిడీ సర్చార్జీ మరియు అదనపు సర్చార్జీ ప్రతిపాదనల సారాంశం
పంచుకోండి

విషయ రచన భాగస్వామి వివరాలుThis Page is Created by  N V Prasad

సవరించిన వారు సవరణల సంఖ్యా మొదటిగా మార్పు చేసిన వారు చివరిగా మార్పు చేసిన వారు
Telugu Vikaspedia 1 Mar 31, 2016 07:04 AM Mar 31, 2016 07:04 AM
3.08
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు