పంచుకోండి
వ్యూస్
  • స్థితి: సవరణ కు సిద్ధం

వివిధ పంటలలో ఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతులు

వివిదరకాల సాగులోఉత్తమ యాజమాన్య పద్ధతుల

మొక్కజొన్న
మొక్కజొన్న వివిధ యజమాన్యపధ్దతులు
చిరుధాన్యాలు జొన్న
జొన్న ఎరువులు,నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు
సజ్జ
సజ్జ విత్తనశుద్ధి,కలుపు యజమాన్యము
రాగి
రాగి పంట వివిధయజమాన్యపద్ధతులు
పప్పుధాన్యాలు
పెసర,మినుము రకాలు,సమస్యలు,సస్యరక్షణ
కంది
కంది రకాలు,నీటియాజమాన్యం,సస్యరక్షణ
వరి
వరి వివిధ యాజమాన్యపద్ధతులు,సస్యరక్షణ
శనగ
శనగ రకాలు వివిధ యాజమాన్యపద్ధతులు,తెగుళ్లనివారణ
సోయా చిక్కుడు
సోయాబీన్ రకాలు,విత్తడం,సస్యరక్షణ చర్యలు
వేరుశనగ
వేరుశనగ రకాలు,వివిధయజమాన్యపద్ధతులు,సస్యరక్షణ
నావిగేషన్
పైకి వెళ్ళుటకు